Hur lär jag mig, hur börjar jag flyga?

Är det svårt att lära sig?
Tja. Det är lätt att hjäpligt lära sig starta, styra och landa. Men att flyga termik (dvs flyga länge och långt) kräver kunskap. Som att lära sig cykla och segla på en gång kanske? Som cykling eftersom du träna upp vissa rörelsr och reflexer, som segling för att du lär dig styra, navigera, segla effektivt och bedöma väder och vind. Du kan också likna det vid segling på följande sätt: att lära sig styra en båt är enkelt, men steget därifrån till att börja kappsegla eller havssegla är rätt stort.

Kan vem som helst prova?
Du behöver vara någorlunda rörlig. Är du beredd på att kliva upp på matbordet och hoppa ned? I så fall kan du flyga under normala förhållanden. Du behöver kunna springa på ojämn mark under start och landning. Viss koordinationsförmåga krävs.

Åldersgränser?
16 är och uppåt för att flyga själv, 15 år i vuxens sällskap

Måste jag kunna en massa om flygning?
Nä, du behöver inga speciella förkunskaper.

Måste jag ha bra spatial förmåga (rumskänsla) för att klara skärmflygning?
Det kan nog vara bra med någorlunda rumskänsla. Till exempel vid inflygning inför landning är det viktigt att kunna bedöma avstånd och höjd. Fast det är i gengäld något alla måste lära in, vi människor har nästan inga medfödda reflexer som gäller vid flygning. Människan saknar exempelvis helt medfödd förmåga att avgöra höjd under flygning.

Kostar det mycket pengar? Hur dyr är utrustningen? Måste jag köpa nytt? Måste jag ha särskilda kläder?
Utbildning: En grundkurs kostar ca 3.500 - 5.000 kr. Då är du nybörjare och får inte flyga ensam. Ytterligare ett par tusen kronor och ett antal övningsflyg senare kan du flyga självständigt.
Utrustning: Begagnad 10.000 - 20.000 kr. Ny 20.000 - 40.000 kr. Numera finns det gott om bra begagnade grejer att köpa. Du behöver vindtäta oömma kläder, rejäla kängor som skyddar fötterna om du råkar landa hårt och du behöver en hjälm.

Kan jag prova på och vart vänder jag sig? Finns det prova-på-arrangemang?
Vill du prova finns det två huvudalternativ: tandemflyg och prova-på-dag. Tandem innebär att du hänger med som passagerare i en skärm för två. Tandem är perfekt om du vill känna på hur det känns men vill slippa lära dig något. Prova-på-dag innebär att du tränar på marken och sedan provflyger i en liten backe. Ger kanske mer känsla för om hur du skulle klara av att verkligen lära dig att flyga. För både tandemflyg och prova-på-dagar är det enklast att vända sig till en skärmflygskola.

Måste jag ha någon form av certifikat för att flyga? Gäller min försäkring?
Ja och nej. Du måste ha en licens som du får genom att gå kurs. Vanliga olycksfallsförsäkringar omfattar inte skärmflygning. I licensen ingår bland annat en speciell olycksfallsförsäkring och en ansvarsförsäkring. Svensk luftfartslag kräver att all flygning sker med giltigt kompetensbevis.

Kan jag hyra utrustning för en helg?
Om du har licens kan du hyra utrustning hos de flesta skärmflygskolor. En del av klubbarna har också klubbskärmar att låna eller hyra.

Kan jag flyga själv när som helst jag får lust?
Ja i all okontrollerad luft, dvs inte nära flygfält. Så länge du har licens alltså…