Här är en sammanställning av lite frågor jag fått från några hjälpsamma arbetskamrater. Jag hoppas att svaren på de här frågorna ska ge en bild av vad skärmflygning är och hur det går till. Observera att det här är mina egna svar, ett och annat kanske andra piloter har en annan syn på. Som till exempel var det är bäst att flyga ... Jag har delat in frågorna i fyra kategorier:

Vad och hur? - Vad är skärmflygning? Hur går det till och hur fungerar det?

Lära sig flyga - Hur du kan börja? Hur går utbildning och träning till?

Risker - Vad finns det för risker? Hur farligt är det att flyga skärm?

Övriga frågor - Sådana frågor som inte riktigt passade in någon annanstans.

Klicka på någon av rubrikerna till vänster så hittar du förhoppningsvis de svar du är ute efter.